Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti Obrázek na pozadí - výhodný prodej nemovitosti

Jak si vybrat realitní kancelář

Ještě stále jste si nevybrali realitku? Stáhněte si náš e-book. Najdete v něm otázky, na které je dobré se v realitní kanceláři určitě předem zeptat.

Jak si vybrat realitní kancelář

Firemní ústava

Firemní mise

Zprostředkováváme prodej nemovitostí. Pomáháme prodávajícím prodat nemovitost za co nejvyšší cenu za podmínek uvedených v Etickém kodexu.

Zprostředkováváme pronájem nemovitostí. Přitom pomáháme majitelům nemovitostí pronajmout nemovitost za co nejvyšší nájemné důvěryhodným nájemníkům za podmínek uvedených v Etickém kodexu.

Etický kodex pro zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí

Závazky vůči prodávajícím

 1. Při zprostředkování prodeje nemovitosti navrhneme  smluvním stranám vždy takový způsob vzájemného vypořádání, při němž nedojde k převodu vlastnictví nemovitosti bez předchozí úhrady celé kupní ceny kupujícím. Toto smí být porušeno pouze se souhlasem prodávajícího potvrzeným písemně nebo alespoň e-mailovou zprávou.
 2. Prodávajícímu doporučíme postupy vedoucí k prodeji nemovitosti za vyšší cenu, které však neobsahují:
  1. Zamlčování právních vad nemovitosti, o kterých se dozvíme.
  2. Zamlčování skytých vad nemovitosti, o kterých se dozvíme. 
  3. Zamlčování zdrojů hluku v okolí nemovitosti, o kterých se dozvíme a zájemci se na ně dotážou.
  4. Zamlčování informací o životě tzv. nepřizpůsobivých sousedů v domě nebo v okolí narušujících klid, bezpečnost a čistotu, o kterých se dozvíme a zájemci se na ně dotážou.
 3. Při zprostředkování prodeje doporučíme prodávajícímu k jednání pouze zájemce, o nichž sami věříme, že budou dostatečně, zejména finančně, kvalifikovaní ke koupi nemovitosti.
 4. Při zprostředkování pronájmu nemovitosti doporučíme pronajímateli k jednání pouze takové zájemce, o kterých sami věříme, že budou v pronajaté nemovitosti udržovat čistotu a budou pravidelně a včas platit nájemné.
 5. Při zprostředkování pronájmu nemovitosti budeme ohledně ustanovení nájemní smlouvy stranit pronajímateli.

Závazky vůči kupujícím

 1. Při zprostředkování prodeje nemovitosti nenavrhneme smluvním stranám takový způsob vzájemného vypořádání, který by vedl k úhradě části kupní ceny kupujícími prodávajícímu bez předchozího uzavření kupní smlouvy a zajištění převodu vlastnictví kupujícím, advokátem, notářem nebo bankou. Toto může být porušeno jen se souhlasem kupujících potvrzeným písemně nebo e-mailovou zprávou.
 2. Vždy zájemce informujeme o právních vadách nemovitosti, o kterých se dozvíme. 
 3. Vždy zájemce informujeme o skrytých vadách nemovitosti, o kterých se dozvíme. 
 4. Pokud se na to zájemci zeptají, informujeme je o zdrojích hluku v okolích nemovitostí, o kterých jsme se dozvěděli. 
 5. Pokud se na to zájemci zeptají, informujeme je o životě tzv. nepřizpůobivých sousedů v domě nebo v okolí narušujících klid, bezpečnost a čistotu, o nichž jsme se dozvěděli.
 6. Nezprostředkováváme prodej nemovitostí, u nichž víme nebo se domníváme, že je nebo by mohlo být zpochybněno vlastnické právo k nemovitosti nebo jsme si vědomi nebo se domníváme, že by mohly vznikat skutečnosti, které by mohly znemožnit převod vlastnictví nemovitosti na kupující.

Závazky vůči klientům a spolupracovníkům

Komunikace s klienty a spolupracovníky

Dodržujeme dohodu s klientem. V okamžiku, kdy víme, že dohodu s klientem nedodržíme, oznámíme mu to neprodleně poté, co se to sami dozvíme.

Nepomlouváme.

Nehodnotíme klienty a jejich jednání.

Nejsme zavázáni pracovat pro klienty, kteří s námi nejednají otevřeně, nebo s námi jednají povýšeně, ironicky, arogantně nebo nám nesdělují údaje potřebné pro naši práci.

Při rozhovorech s klienty nepoužíváme překážky v komunikaci: příkazy a povely, výhružky, plané sliby, napomínání a moralizování, nevyžádané rady, tzv. logické argumenty, kritizování, obviňování, vysmívání se a zahanbování, interpretování a diagnostikování chování klienta, utěšování, odpoutávání pozornosti, zavádění řeči jinam, rozptylování nesouvisejícím humorem.

Závazky mezi kolegy a šéfem

Komunikace s kolegy

Dodržujeme dohodu s kolegy. V okamžiku, kdy víme, že dohodu s kolegy nedodržíme, oznámíme to neprodleně kolegovi a to hned poté, co se to sami dozvíme.

Šéf podporuje kolegy v jejich práci a  podporuje své kolegy v plnění jejich závazků a požaduje po nich plnění jejich závazků. Pouze je-li ohroženo plnění závazků vůči jiným kolegům, klientům nebo spolupracovníkům, nabízí jim pomoc nebo splní jejich závazek místo nich.

Podporujeme své kolegy i svého šéfa k provádění jejich práce a požadujeme po nich plnění jejich závazků. Až v případě krize, jsou-li ohroženy jejich pracovní závazky vůči kolegům a klientům, jim nabízíme pomoc nebo splníme tyto závazky za ně.

Neplníme závazky kolegů ani šéfa místo nich, aniž bychom se na tom s nimi předem dohodli. To neplatí, je-li ohroženo splnění sdíleného závazku.

Máme-li výhrady k práci svého kolegy (neplní své závazky), pak:

 1. Nejdříve požádáme o nápravu jeho samotného.
 2. Pokud se s ním nedohodneme, jdeme s problémem s jeho vědomím nebo nejlépe s ním za šéfem.
 3. Pokud se nedohodneme na řešení problému ani se šéfem, jdeme s tím s jeho vědomím na veřejnost.
 4. Podporujeme své kolegy v tom, aby takto činili.

Nepomlouváme.

Nehodnotíme kolegy a jejich jednání.

Vždy, pokud po kolegovi něco požadujeme a on náš požadavek přijme, požadujeme deklaraci jeho závazku.

Žádný z kolegů není vázán požadavkem (jiného kolegy), k jehož splnění se sám nezavázal.

Při rozhovorech s kolegy nepoužíváme překážky v komunikaci: příkazy a povely, výhružky, plané sliby, napomínání a moralizování, nevyžádané rady, tzv. logické argumenty, kritizování, obviňování, vysmívání se a zahanbování, interpretování a diagnostikování chování kolegy, šéfa, utěšování, odpoutávání pozornosti, zavádění řeči jinam, rozptylování nesouvisejícím humorem.

Závazky vůči životnímu prostředí

Prázdné tonery odesíláme k recyklaci.

S výjimkou odůvodněných případů tiskneme na recyklovaný papír.

Recyklujeme papír a plasty.

Závazky vůči majiteli

Nejsme zavázáni pracovat pro klienty, kteří s námi nejednají otevřeně, nebo s námi jednají povýšeně, ironicky, arogantně nebo nám nesdělují údaje potřebné pro naši práci.

Vyděláváme a šetříme majiteli peníze.

Obecné závazky

V práci nekrademe.

V práci nelžeme.

V práci nevydáme křivého svědectví.

Doporučení

Umožníme druhému zachovat si vlastní tvář.

Jak si vybrat realitní kancelář

Ještě stále jste si nevybrali realitku? Stáhněte si náš e-book. Najdete v něm otázky, na které je dobré se v realitní kanceláři určitě předem zeptat.

Jak si vybrat realitní kancelář
Facebook logo
WhatsApp logo
Twitter logo
Pinterest logo
Google+ logo
LinkedIn logo