775 706 010
V pracovní dny od 10 do 18 hodin
Ebook

E-book ke stažení

Výhodný prodej
nemovitosti

Prodejte svoji
nemovitost.
nejvyšší nabídce.

Podmínky používání internetových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.callidoreality.cz a www.snizenicenynemovitosti.cz je Callido Reality, s.r.o., IČ 248 54 662, se sídlem Na pořící 1041/12, 110 00 Praha 1 – Nové město (dále také jen jako „Provozovatel“).

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.callidoreality.cz a www.snizenicenynemovitosti.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky (dále také jen jako „Uživatel“).

Přístup na uvedené stránky nebo používání některých aplikací na uvedených stránkách mohou být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

Některé z informací publikovaných na stránkách www.callidoreality.cz a www.snizenicenynemovitosti.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.callidoreality.cz a www.snizenicenynemovitosti.cz.